wihlborgsIDEON Science Park Screen POSmediconEstea
     

VLAN

Virtual LAN (Local Area Network), är ett sätt att logiskt dela fysiska nätverk. VLAN-tekniken gör det möjligt att dela upp nätverket i virtuella delnät där åtkomst begränsas till det egna virtuella nätet, trots att den fysiska kabeln är densamma. Med denna tjänst kan företaget erbjudas eget nätverk inom Ideon Science Park, Medicon Village och Estea fastigheter, t.ex. mellan två kontor. Företagets nät distribueras då via Ideonet och kabeldragning behövs vanligtvis inte.

Pris:
VLAN 100        500 kr/mån (100 Mbit/s)
VLAN 1000   1.000 kr/mån (1 Gbit/s)
WE2U AB    |   Scheelevägen 17, 223 70 Lund    |    046-2868525    |   it@we2u.se    |   Org nr 5569628125    |   Priser exkl. moms.

Copyright © 2015 WE2U AB - Design av Intendit SEO Webbyrå