wihlborgsIDEON Science Park Screen POSmediconEstea
     

Co-location

I början av 2007 gav vi Coromatic uppdraget att bygga en komplett serverhall för att kunna ge våra kunder möjlighet till trygg IT-drift. Serverhallen byggdes mot bakgrund av att tillgängligheten skulle vara anpassad efter de höga verksamhetskrav som finns hos våra kunder.

Detta resulterade i att varje del av serverhallen noga har projekterats för att säkerställa denna nivå med högkvalitativa och säkra system såsom skalskydd, övervakning och tillträdesskydd, UPS, reservkraft och kylanläggningar. Målet har varit att skapa en serverhall i absolut toppklass vad gäller driftsäkerhet. Sedan invigningen i oktober 2007 har serverhallen endast haft ett driftavbrott under bråkdelen av en sekund. Serverhallen - Teknik och funktioner

Med vår co-locationtjänst kan vi erbjuda ert företag serverplats i vår serverhall som håller absolut toppklass vad gäller funktion och säkerhet. Här följer några höjdpunkter:

•   Övervakning dygnet runt med larm via e-post, SMS och till vaktbolag
•   Ett helautomatiskt branddekterings- och släcksystem som inte skadar utrustning eller miljö
•   Skalskydd med inpasseringskontroll, inbrottslarm och kameraövervakning med inspelning
•   Dubbla kylaggregat för redundans
•   UPS – batteribackup när strömmen går
•   Dieselelverk som gör oss helt självförsörjande vid längre elavbrott


Grundpaket Nät Rackplats Pris / mån (SEK)
Co-location med Internet 1 st fast IP, 100Mbps, Lan 1-4U 800
Co-location med VLAN VLAN 100Mbps 1-4U 800
Co-location med Internet och VLAN 1 st fast IP, 100Mbps, Lan+VLAN 1-4U 1 200
Tillägg / Övriga tjänster   Engångsavgift Pris / mån (SEK)
Uppstartsavgift per server   1000 kr  
Tillägg vid ej rackmonterbar server   1000 kr  
Utökning av plast i rack     200 kr/U
Övervakning (ping, hd, minne, CPU mm)     400
Avgift per server utöver grundpaket     650
WE2U AB    |   Scheelevägen 17, 223 70 Lund    |    046-2868525    |   it@we2u.se    |   Org nr 5569628125    |   Priser exkl. moms.

Copyright © 2015 WE2U AB - Design av Intendit SEO Webbyrå